Valikko

Siniset Ritarit -lehti

23.10.2023

Koulukiusaaminen on yhteiskuntamme riesa

Koulukiusaamista on yritetty nujertaa suomessa jo vuosia. Koulukiusaamisen ehkäisyyn suunnatuista toimenpiteistä, poliitikkojen juhlapuheista ja erilaisista kampanjoista huolimatta se ei ole kadonnut mihinkään vaan päinvastoin koulukiusaaminen kuuluu valitettavasti edelleen monen koululaisen arkeen koulussa, koulutiellä, internetissä ja kotona.

Valitettavaa on myös se, että kiusaaminen on saanut yhä väkivaltaisempia muotoja.

Mediassa on paljon karmeita tarinoita koulukiusattujen ja heidän läheisiensä kärsimyksistä, ja seuraukset pysyvät usein kiusatun mukana läpi elämän tai jopa lopettavat nuoren elämän.

Tutkiessani lukuisia tarinoita tiedostusvälineissä, mieleeni jäi kirjoitus, jossa 15-vuotiaan Olivian äiti kertoo kuinka koulukiusaaminen, vei hänen tyttärensä hengen. Olivia oli kärsinyt 2,5 vuoden ajan vakavasta ja toistuvasta koulukiusaamisesta. Vanhemmat pojat olivat haukkuneet ja huutaneet tytölle. Hänet jätettiin myös tahallaan ulkopuolelle. Äiti ja tytär olivat epätoivoisia ja yrittivät kaikkensa toiminnan lopettamiseksi. Valitettavasti Olivia kuitenkin ahdistui ja alkoi jäämään koulusta pois. Lopulta ahdistus kasvoi liian suureksi ja Olivia päätti itse elämänsä.

Ongelma, jonka edessä emme saa ummistaa silmiämme

Koulut ovat paikkoja, joissa lapsille ja nuorille opetetaan paitsi akateemisia taitoja, myös sosiaalisia taitoja, kuten yhteistyötä, empatiaa ja toisten kunnioittamista. Kuitenkin Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, koulukiusaaminen on iso ongelma, joka vaatii jatkuvaa huomiota, toimintaa ja ennaltaehkäisyä.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan noin joka kymmenes peruskoululainen kokee kiusaamista Suomessa. Lukema on pysynyt melko vakaana viime vuosina, mutta se on edelleen huolestuttavan korkea. Erityisesti kyberkiusaaminen on noussut esiin uutena ja kasvavana haasteena.

Kiusaamisen eri muotoja ja vaikutuksia

Kiusaaminen voi ilmetä monissa eri muodoissa - fyysisenä, sanallisena, sosiaalisena tai jopa kyberkiusaamisena, joka tapahtuu digitaalisissa ympäristöissä. Vaikka kiusaamisen muoto voi vaihdella, sen vaikutukset ovat usein samankaltaisia: alentunut itsetunto, masennus, ahdistuneisuus ja jopa itsetuhoiset ajatukset.

Suomi on ottanut useita askeleita koulukiusaamisen torjumiseksi. Yksi merkittävimmistä aloitteista on KIVA Koulu -ohjelma, joka on tutkimuspohjainen toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. Ohjelman avulla pyritään ennaltaehkäisemään kiusaamista ja puuttumaan siihen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisäksi opettajien koulutuksessa painotetaan yhä enemmän sosiaalisen ilmapiirin merkitystä ja opettajille annetaan työkaluja kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen.

Kiusaamisen vastaisessa taistelussa on tärkeää, että koko kouluyhteisö - opettajat, oppilaat, vanhemmat ja muu henkilökunta - tekevät yhteistyötä. Kouluympäristön tulisi olla sellainen, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.

Vaikka Suomi on tehnyt merkittäviä edistysaskeleita koulukiusaamisen torjumisessa, ongelmaa ei ole todellakaan voitettu. On tärkeää, että yhteiskunta, koulut ja vanhemmat jatkavat työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Jokaisen lapsen ja nuoren on saatava käydä koulua ilman pelkoa kiusaamisesta.

Digitalisaatio tuo uusia haasteita

Vaikka teknologia on tuonut mukanaan monia mahdollisuuksia opetuksessa, se on myös avannut ovet uudenlaiselle kiusaamiselle. Kyberkiusaaminen on nimittäin anonyymimpää ja voi tapahtua milloin tahansa, minkä vuoksi sen torjuminen vaatii erityistä huomiota. On tärkeää, että kouluissa opetetaan digitaalista kansalaisuutta ja nettikäyttäytymistä, jotta nuoret oppivat käyttämään teknologiaa vastuullisesti.

Voimme kaikki olla osa ratkaisua

Koulukiusaamisen torjunta ei ole vain opettajien tai vanhempien vastuulla. Jokainen meistä voi olla osa ratkaisua. Olipa kyse sitten pienistä teoista, kuten kaverin tukemisesta vaikeina aikoina, tai suuremmista aloitteista, kuten koulukiusaamisen vastaisten tapahtumien järjestämisestä, jokaisella teolla on merkitystä.

Tulevaisuuden näkymät

Vaikka koulukiusaamisen torjunnassa on edelleen paljon työtä, on syytä olla toiveikas. Monet koulut ovat jo nyt osoittaneet, että kiusaamista voidaan vähentää merkittävästi oikeilla toimilla ja yhteisöllisellä asenteella. Jatkamalla tätä työtä voimme varmistaa, että tulevaisuudessa koululaiset voivat opiskella kouluissa, joissa kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa.­

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jos joudut koulukiusaamisen uhriksi, hae apua:

Opettajat ja koulun henkilökunta: Opettajat, rehtori ja muu koulun henkilökunta ovat ensimmäisiä, joiden puoleen kannattaa kääntyä. He voivat puuttua tilanteeseen suoraan ja tehdä toimenpiteitä kiusaamisen lopettamiseksi.

Koulun kuraattori ja psykologi: Monissa kouluissa on kuraattori ja/tai psykologi, joka on koulutettu auttamaan oppilaita erilaisissa ongelmatilanteissa, mukaan lukien koulukiusaaminen.

Vanhemmat: On tärkeää kertoa kiusaamisesta myös kotona. Vanhemmat voivat tukea lastaan ja ottaa yhteyttä kouluun.

Ystävät: Ystävien tuki on korvaamatonta. He voivat auttaa ja olla tukena sekä kannustaa kertomaan aikuisille kiusaamisesta.

Poliisi: Vakavissa kiusaamistapauksissa, kuten fyysisessä väkivallassa tai laittomassa toiminnassa, poliisiin yhteydenotto voi olla tarpeen.

Mielenterveyspalvelut: Jos kiusaaminen aiheuttaa vakavia psyykkisiä oireita, kuten masennusta tai itsetuhoisia ajatuksia, mielenterveyspalvelut voivat tarjota apua ja tukea.

Järjestöt ja yhdistykset: Useissa maissa on järjestöjä, jotka tarjoavat tukea koulukiusaamisen uhreille. Esimerkiksi Suomessa Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) tarjoaa nuortennettiä ja puhelinpalveluita kiusaamisen uhreille.

Verkossa: Nykyään on useita verkkopalveluita, foorumeita ja chat-ryhmiä, joissa voi saada vertaistukea ja neuvoja muilta kiusaamisen kokeneilta.

Mikäli kohtaat kiusaamista, on tärkeää tietää, ettet ole yksin ja että apua on saatavilla. Ei ole heikkoutta pyytää apua, vaan se on ensimmäinen askel kohti tilanteen ratkaisemista.

Hakusanat: Koulukiusaaminen, Printmix, Suomen Myyntimediat, Printmix Oy, Opettaja, Vanhemmat, Ystävät, Poliisi, Mika Trogen

Lue muita artikkeleita

Yhteystiedot

Printmix Oy
puh. 010 319 6380

Y-tunnus: 2182268-7

Osoite

Höyläämötie 11B
00380 Helsinki

Ratapihankatu 53
20100 Turku

Suomen Vahvimmat - Printmix